NOVICE

Začasna zaustavitev preostalih tekmovanj MNZ Nova Gorica

20.10.2020

 

Spoštovani!

Vezano na nove odloke (Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi ter Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2) in zaradi zaščite vseh nas, je bila 20. oktobra 2020 izvedenega korespondenčna seja Odbora za nujne zadeve, ki je sprejela sledečo odločitev:

 

Do nadaljnjega se zaustavijo tekmovanja vsa tekmovanja pod okriljem MNZ Nova Gorica in sicer:

2. SML Z, 2. SKL Z, EPNL, EPNL U19, EPNL U17, MNZ NG U15, ČLANSKI POKAL MNZ NG IN MLADINSKI POKAL MNZ NG.

Izjemoma se odigra samo tekma članskega pokala delegirana za dne 21.10.2020 v Vipavi med ekipama Vipava in Vitanest Bilje. 

 

Začasna zaustavitev tekmovanj MNZ U7, MNZ U9, MNZ U11 in MNZ U13

16.10.2020

Spoštovani!

Vezano na nove odloke (Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi ter Odlok o dopolnitvah in spremembi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2) in zaradi zaščite vseh nas, je bila 16. oktobra 2020 izvedenega korespondenčna seja Odbora za nujne zadeve, ki je sprejela sledečo odločitev:

 

Do nadaljnjega se zaustavijo tekmovanja MNZ U7, MNZ U9, MNZ U11 in MNZ U13.  

 

 

 

 

Tekmovanja pod okriljem NZS in MNZ

09.10.2020

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da se ta vikend tekmovanja odvijajo dalje.

 

NZS je v imenu vseh klubov na NIJZ oddala vlogo za pridobitev pozitivnega mnenja za organizacijo vseh tekem in treningov pod okriljem NZS in MNZ. Organizatorje naprošamo, da dosledno upoštevajo vsa navodila in priporočila NZS in NIJZ, ki se nanašajo na preprečevanje širjenja okužbe z virusom COVID-19. Zaradi preprečevanja tveganja širjenja okužbe naj se vse tekme odigrajo brez prisotnosti gledalcev.

 

Več informacij vam bomo posredovali v začetku prihodnjega tedna, ko bomo prejeli dodatna pojasnila s strani relevantnih državnih institucij.

 

Lep pozdrav,

 

Navodila za organizacijo tekem pod prilagojenimi pogoji | dodatno obvestilo

19.09.2020

Spoštovani,

 

v skladu s sprejetim sklepom Vlade RS o nošenju mask, ki so odslej obvezne tudi na odprtih javnih prostorih, kjer se zbira veliko ljudi vas obveščamo, da je na tekmah pod okriljem NZS uporaba mask obvezna ves čas za vse prisotne, tudi za gledalce (izjema velja za igralce in sodnike v času ogrevanja in med tekmo ter za trenerja v času vodenja tekme in izjav po tekmi).

 

Prav tako je obvezno, da se pred vstopom na stadion gledalcem izmeri temperaturo in se jih vpraša o morebitnih simptomih COVID-19. Gledalcem, ki kažejo simptome COVID-19 ali izjavijo, da jih imajo svojci ali člani skupnega gospodinjstva oziroma so bili v zadnjih 14 dneh v stiku z okuženo osebo ali imajo ob meritvi povišano temperaturo (nad 37°C, merjeno na čelu), se vstop na stadion prepove.

 

Priloženo vam pošiljamo posodobljeno NZS infografiko.

 

Lep pozdrav,

49-20_Pomoč klubom (vsled COVID-19) v jesenskem delu TL 2020/2021

09.09.2020

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Izvršni odbor NZS na svoji 53. seji dne 6. 9. 2020, ter na podlagi določil Statuta NZS sprejel sklepe o pomoči klubom v jesenskem delu TS 2020/2021 v skupni vrednosti 347.038,00 EUR, kot sledi v nadaljevanju:

• NZS sofinancira 50% stroškov nadomestil za uradne osebe v jesenskem delu TL 2020/2021 v tekmovanjih 1.SNL, 2.SNL, 3.SNL, 1.SFL in 2.SFL v skupnem znesku 179.333,00 EUR.

• NZS za jesenski del TL 2020/2021 klubom ne zaračuna oziroma pokrije stroške kotizacij za vodenje tekmovanj v tekmovanjih 1.SNL, 2.SNL, 3.SNL, 1.SFL, 2.SFL, 2.SML/SKL, ŽFL in vseh mlajših futsal selekcijah v skupnem znesku 44.700,00 EUR.

• NZS za jesenski del TL 2020/2021 krije polovico stroškov najema dodatnih LED panojev za tekme 3., 4. in 5. izbora PLTS v skupnem znesku 35.200,00 EUR.

• NZS krije stroške COVID-19 testiranja pred začetkom TL 2020/2021 v tekmovanju PLTS. Strošek se ocenjuje v skupni višini 35.000,00EUR.

• NZS za jesenski del TL 2020/2021 klubom ne zaračunava stroškov taks za registracije in certifikate ob prestopnih dejavnostih v skupni višini 16.250,00 EUR.

• NZS klubom, ki z nobeno svojo ekipo ne tekmujejo v NZS tekmovanjih, nudi enkratno pomoč v obliki paketa z žogami in osnovno zaščitno COVID opremo, pri čemer je velikost paketa odvisna od števila ekip posameznega kluba na dan 1. 1. 2020 v skupni višini 36.550,00 EUR.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo v strokovnih službah.

S spoštovanjem,

Nogometna zveza Slovenije

Okrožnica NZS št. 47/20 | COVID-19 - Sklepi za organizacijo tekem - Prisotnost obiskovalcev

30.08.2020

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je na spletni strani »NZS - Uradne objave – Okrožnice«, objavljena Okrožnica št. 47/20: COVID-19 - Sklepi za organizacijo tekem - Prisotnost obiskovalcev.

 

https://www.nzs.si/novica/Na_tekmah_NZS_ze_od_jutri_dovoljeni_gledalci?id=51051&id_objekta=1

 

https://www.nzs.si/Doc/Info/2020/COVID-19%20-%20Sklepi%20za%20organizacijo%20tekem%20-%20Prisotnost%20obiskovalcev.pdf

 

S spoštovanjem,

infografika NZS/NIJZ

30.08.2020

Spoštovani,

 

v skladu s sklepi za organizacijo tekem pod okriljem NZS/MNZ Nova Gorica v primeru prisotnosti gledalcev (okrožnica št. 47/20) vam priloženo pošiljamo NZS/NIJZ infografiko.

 

Lep pozdrav,

infografika NZS/NIJZ

30.08.2020

Spoštovani,

 

v skladu s sklepi za organizacijo tekem pod okriljem NZS/MNZ Nova Gorica v primeru prisotnosti gledalcev (okrožnica št. 47/20) vam priloženo pošiljamo NZS/NIJZ infografiko.

 

Lep pozdrav,

COVID-19 – sklepi za tekmovanja NZS v TL 2020/2021

11.08.2020

Spoštovani,

 

obveščam vas, da je na spletni strani »NZS - Uradne objave – Okrožnice«, objavljena Okrožnica 45/20: COVID-19 – sklepi za tekmovanja NZS v TL 2020/2021.

 

https://www.nzs.si/tekmovanja/?action=dokumenti&id_tip=5&id_menu=77

 

Lep pozdrav,

Redna letna Skupščina MNZ Nova Gorica

13.07.2020

Na podlagi 22. člena Statuta Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica predsednik MNZ Nova Gorica  

sklicuje

 

REDNO LETNO SKUPŠČINO

ki bo v ponedeljek 10. avgusta 2020 ob 18.00 uri v dvorani Območne obrtne zbornice Nova Gorica, Gradnikove brigade 6

 

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine.
 2. Poročilo verifikacijske komisije.
 3. Potrditev zapisnika zadnje skupščine.
 4. Poročila o delu v letu 2019.
 5. Finančno poročilo in zaključni račun za leto 2019.
 6. Poročilo nadzornega odbora MNZ.
 7. Razprava na poročila in njihovo sprejetje.
 8. Program dela za leto 2020.
 9. Finančni načrt za leto 2020.
 10. Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2020.
 11. Potrditev članstva v MNZ ŠD Boreas in ŽNK Burbonke
 12. Potrditev sestave IO za leto 2020

Poletni prestopni rok

13.07.2020

V skladu s sklepi Izvršnega odbora NZS traja poletni prestopni rok v letu 2020:
- za profesionalce in amaterje v 1. in 2. SNL od 15. julija do 30. septembra 2020;
- za futsal od 15. julija do 30. septembra 2020;
- za amaterje v 3. SNL in nižje, tekmovanjih v mlajših in ženskih kategorijah pa od 15. julija do 31. avgusta 2020;
- za mednarodne prestope igralcev od 15. julija do 30. septembra, za mednarodne prestope igralk pa od 15. julija do 31. avgusta 2020.


Na podlagi sklepa Izvršnega odbora je v poletnem prestopnem roku prestop brez izpisnice na vseh nivojih tekmovanj možen od 15. julija do 15. avgusta 2020.

DOUSPOSABLJANJE za trenerje UEFA B in Futsal UEFA B

24.06.2020

Ponovno pošiljam. Razpis je objavljen tudi na spletni strani NZS

 

https://www.nzs.si/NZS/Trenerji/Usposabljanja/Dousposabljanja_2020

 

lp.

 


Subject: dousposabljanje GH Union 2. stopnja

 

Pošiljam vam razpis in vas prosim, da objavite, da se lahko kandidati prijavijo.

 

Razpis Nogometne zveze Slovenije za dousposabljanje Strokovni delavec 2– športno treniranje – nogomet/futsal, ki bo od 6.8.  – 9.8. 2020 v Grand hotel Union, Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana.

Razpis je samo za kandidate, ki niso zaposlen (upokojenci, brezposelni, študenti….).

Prijavo in priloge (kopija zadnjega šolskega spričevala (najmanj 4. stopnja izobrazbe) in kopija nogometne diplome Trener UEFA B in potrdilo o usposobljenosti 1. stopnje) pošljete na:

Nogometna zveza Slovenije
Predoslje 40A
4000 Kranj

ali po E-pošti na brane.elsner@nzs.si

Dousposabljanje je brezplačno, obvezna pa je 100% udeležba.

DO-USPOSABLJANJE: ŠPORTNO TRENIRANJE - NOGOMET ali FUTSAL - 2. STOPNJA (LJUBLJANA) trenerji UEFA B i

24.06.2020

razpis je objavljen na strani http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi.

 

Prijava je mogoča na spletni aplikaciji, ki jo najdeš na povezavi: http://prijave.olympic.si. Svetujem, da vse kandidate obvestiš, da se je potrebno v aplikacijo najprej registrirati, tako da predložiš kopijo osebnega dokumenta in potrdila o zaposlitvi, šele ob potrditvi skrbnika lahko nadaljujejo na prijavo dogodka, kjer bodo našli razpis in prijavo na do-usposabljanje 2. stopnje od NZS.

 

Registracije in prijave so že mogoče. V priponki tudi hitra navodila za prijavo.

 

Zadnji rok za registracijo je 27. 07. 2020 do 10:00. Zadnji rok za popolno prijavo na dogodek je 29. 07. 2020.

Dousposabljanje Ptuj

17.06.2020

za ZAMUDNIKE…………………

 

Pošiljam vam razpis za dousposabljanje Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet/futsal, ki bo od 10.7 . – 12. 7. 2020 v Ptuju,

PRIJAVE     za ZAPOSLENE   na OKS   na LINKU……

 

                   Za nezaposlene, upokojence in študente   na NZS

 

Prijavo in priloge pošljete na:

Nogometna zveza Slovenije

Predoslje 40A

4000 Kranj

Ali po E-pošti na

brane.elsner@nzs.si

 

Do usposabljanje je brezplačno, obvezna pa je 100% udeležba.

lp.

 

 

Priporočila za izvajanje nogometnih treningov v običajnem obsegu

18.05.2020

Z današnjim dnem je v veljavo stopil odlok vlade RS o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti, ki pod določenimi pogoji omogoča izvajanje procesa športne vadbe športnikom.

V primeru, da se bodo nogometni klubi kljub zaključku tekmovanj v letošnji sezoni odločili za izvajanje nogometnih aktivnosti morajo spoštovati priporočila NZS in NIJZ glede varovanja pred okužbo z virusom COVID-19.

Priporočila, navodila in tabela za beleženje simptomov so priložena.

Zaključek vseh tekmovanj v MNZ Nova Gorica v TS 2019/20

22.04.2020

Na podlagi SKLEPA   IO  NZS  s 17.04.2020 o zaključku tekmovanj v vseh  mladinskih  in amaterskih  kategorijah tekmovanj NZS  in skladno s 27. členom  Statuta Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica je Izvršni odbor MNZ Nova Gorica na 13. korespondenčni seji dne 22. 04. 2020 sprejel sklep, da se z  dnem 12.03.2020 zaključijo oziroma se ne odigrajo vsa tekmovanja v MNZ Nova Gorica za sezono 2019/2020.

Ta tekmovanja so:

 • članski pokal MNZ Nova Gorica
 • mladinski pokal MNZ Nova Gorica
 • starejši dečki MNZ NG U15
 • mlajši dečki MNZ NG U1312
 • mlajši dečki MNZ NG U1213
 • starejši cicibani MNZ NG U11
 • mlajši cicibani MNZ NG U9
 • najmlajši cicibani MNZ NG U7
 • Liga brez meja U15/Transfrontaliero U15
 • veteranska liga

 

O načinu sestave lig za tekmovalno sezono 2020/2021 bodo odločali organi NZS in MNZ Nova Gorica.

Nogometna zveza Slovenije je zaradi pandemije COVID-19 tekmovanja pod svojim okriljem sprva prekinila do konca marca, s sklepom Odbora za nujne zadeve NZS z dne 23. marca 2020 pa ukrep NZS podaljšala do preklica. Posledično temu, je tudi Medobčinska nogometna zveza vsa svoja tekmovanja zaustavila do preklica.

Zaradi dejstva, da se situacija v zvezi s koronavirusom ni umirila do mere v kateri bi se vsa tekmovanja lahko nemoteno nadaljevala je Izvršni odbor NZS sprejel odločitev o zaključku tekmovanj na mladinski in amaterski ravni v tekmovalni sezoni 2019/2020. Posledično pa je odločitev o zaključku svojih tekmovanj sprejel tudi Izvršni odbor Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica. 

Nogometni organizaciji želita s tem ukrepom predvsem zaščititi zdravje nogometašev, navijačev in funkcionarjev, klubom pa pomagati pri načrtovanju naslednjih aktivnosti in jih razbremeniti finančnih bremen za čas razglasitve epidemije.

Zaključek tekmovanj pod okriljem NZS v sezoni 2019/2020

17.04.2020

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je iO NZS sprejel sklep glede zaključka tekmovanj v TS 2019/20 kot navedeno v prilogi. 

 

 

Informacije o ukrepih Interventnega zakona (ZIOUZEOP)

09.04.2020

Spoštovani,

 

v priponki vam pošiljamo informacije o sprejetih ukrepih v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) imenovanem tudi »MEGA zakon«.

 

Pričakuje se, da bo Zakon objavljen v Uradnem listu v petek, 10.4. in bo predvidoma začel veljati v soboto. Ukrepi v tabelah so pripravljeni na podlagi sprejetega zakona in aktualnih pojasnil FURS in MDDSZ.

 

Opozarjamo, da je potrebno imeti v primeru, da se boste odločili za uporabo oz. uveljavitev nekaterih ukrepov iz mega zakona, na dan uveljavitve zakona plačane vse dajatve, kar pomeni, da morate zaradi nedelovanja medbančnega plačilnega prometa v evroobmočju v petek, 10.4.2020,  plačati vse dajatve (davke, prispevke, akontacije davka in ostale davčne obveznosti), ki zapadejo v plačilo 10.4.2020, najkasneje jutri, 9.4.2020.

 

Pravne osebe

Družbe in druge pravne osebe morajo v primeru, da so DDPO obračune za leto 2019 že oddale do 31. 3. 2020, akontacijo za marec in morebitni poračun akontacije za januar in februar plačati najkasneje v četrtek, 9.4.2020, če ne želijo biti v zamudi – pri ukrepih za povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na del morajo biti davčne obveznosti poravnane na dan vložitve vloge.

 

Samozaposleni

Samostojni podjetniki, ki bodo zaprosili za izredno pomoč v obliki temeljnega dohodka, in so obračun DohDej za leto 2019 že oddali do 31. 3. 2020, morajo akontacijo dohodnine za marec in morebitni poračun akontacije dohodnine za januar in februar plačati v četrtek, 9.4.2020. Kot že navedeno, je pogoj za pridobitev temeljnega dohodka, da imajo na dan uveljavitve novega zakona poravnane vse zapadle obveznosti – pri drugih ukrepih (npr. oprostitev plačila prispevkov za s.p., povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo) morajo biti davčne obveznosti sicer poravnane na dan vložitve vloge.

 

Za akontacije davka za mesec april (plačilo najkasneje do 10.5.) in maj (plačilo najkasneje do 10.6.) je po ZIUZEUP predvidena oprostitev plačila. V zvezi s tem vam tudi predlagamo, da če se odločate za oddajo vloge za znižanje akontacije, da preračunate, ali je ta glede na oprostitev aprilske in majske akontacije še potrebna.

Obvestilo MONG - Nujna oskrba na domu

16.03.2020

Mestna občina Nova Gorica
SPOROČILO ZA JAVNOST - Aktivirana telefonska številka za nujno oskrbo na domu
Nova Gorica, 15. marec 2020

Za prijavo potrebe po oskrbi z najnujnejšo hrano, higienskimi pripomočki in zdravili za osebe, ki zaradi okužbe ne bodo smele zapustiti stanovanja in se same ne bodo mogle oskrbovati preko pomoči sorodnikov, prijateljev in znancev ali s spletnim naročanjem in dostavo pri trgovskih podjetjih, od ponedeljka,16. marca, dalje mestna občina v Štabu CZ vzpostavlja telefonsko številko 05/33 50 107. Namenjena pa je tudi starejšim osebam, ki nimajo druge možnosti oskrbe. Za tovrstno pomoč bo mogoče zaprositi vsak dan, tudi ob sobotah in nedeljah, med 8.00 in 15.00. Klicni center mestna občina organizira skupaj z Občino Brda, zato bodo nanjo lahko klicali občani obeh občin.

Za vse ostale informacije je na voljo Državni klicni center za informacije o koronavirusu, ki je dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 14 04. Tu boste dobili zanesljive informacije vsak dan med 8.00 in 20.00.

V primeru suma okužbe s koronavirusom so v Zdravstvenem domu Nova Gorica na voljo tri telefonske številke, in sicer: za odrasle od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 20.00 (ob petkih do15. ure) na tel. številki 051 656 580 ali 051 656 558, za otroke pa med 8.00 in 15.00 na tel. številki 051 656 509. V preostalem času je na voljo dežurna služba (urgenca v šempetrski bolnišnici), ki je dosegljiva na tel. številki: 05 330 11 17.

Občanke in občane v primeru znakov okužbe pozivamo, da ostanejo v domači oskrbi in se poslužujejo telefonskega posveta z osebnim zdravnikom oziroma na zgoraj navedenih telefonskih številkah Zdravstvenega doma Nova Gorica in šempetrske bolnišnice.

_______________________________________

Miroslava Križnič
vodja Službe za stike z javnostmi,

protokol ter mednarodno sodelovanje

Kabinet župana
MESTNA OBČINA NOVA GORICA

Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

tel.: + 386 (5) 33 50 182

mob.: + 386 (0) 31 666 080

ZAUSTAVITEV VSEH TEKMOVANJ (PANDEMIJA KORONA VIRUS)

12.03.2020

Spoštovani!

Dne 11. marca 2020 je bil s strani svetovne zdravstvene organizacije WHO koronavirus razglašen za pandemijo.

Zaradi zaščite vseh nas, je bila danes 12. marca 2020 izvedenega korespondenčna seja Odbora za nujne zadeve, ki je sprejel sledeči sklep:

 

Do nadaljnjega se zaustavijo vsa tekmovanja v organizaciji MNZ Nova Gorica

(članski in mladinski pokal, MNZ NG U15 do MNZ NG U7)

 

 

Obvestilo za javnost s strani MONG

09.03.2020

Mestna občina Nova Gorica
SPOROČILO ZA JAVNOST - Priporočamo odpoved prireditev
Nova Gorica, 8. marec 2020

        Vsem organizatorjem prireditev v javnih prostorih zaprtega tipa na podlagi nasvetov strokovnih institucij priporočamo odpoved tudi tistih prireditev, na katerih se pričakuje pod 500 obiskovalcev. Zlasti pa odpoved tistih prireditev, na katerih se pričakuje obisk starejše publike. Na mestni občini smo prejeli odredbo ministra za zdravje, s katero od včeraj zvečer velja prepoved zbiranja ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa v Republiki Sloveniji, kjer se zbira več kot 500 ljudi, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID19) (Odredba: https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ur/u2020015.pdf ).

          Z namenom zaščite občank in občanov svetujemo posebno previdnost pri gibanju v zaprtih prostorih, kjer se zadržuje večje število ljudi, z doslednim upoštevanjem samozaščitnega ravnanja, kamor spada tudi odmik od oseb na razdaljo vsaj enega metra in pol. Pomembno je, da ljudje, ki zbolijo, ostanejo doma.

Navodila, kako ravnati, da se zaščitimo pred okužbo s koronavirusom, so dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje na povezavi:

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

        Skladno z navodili strokovnih institucij prebivalce prosimo, da v primeru suma okužbe s koronavirusom ne hodijo k zdravniku, ampak pokličejo osebnega zdravnika oziroma na naslednje telefonske številke:

- za odrasle: od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 20.00 (ob petkih do 15. ure) na tel. številki 051 656 580 ali 051 656 558
- za otroke:  od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 na tel. številko 051 656 509
V preostalem času je na voljo dežurna služba (urgenca v šempetrski bolnišnici), ki je dosegljiva na tel. številki 05 330 11 17.

____________________________________________________

Lep pozdrav.

Miroslava Križnič
vodja Službe za stike z javnostmi,
protokol ter mednarodno sodelovanje

Kabinet župana
MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

tel.: + 386 (5) 33 50 182
mob.: + 386 (0) 31 666 080
www.nova-gorica.si

Transfronataliero 3.krog/3.giornata

05.03.2020

Pozdravljeni,

Obveščamo vas, da so zaradi dodatnih restrikcij s strani Ministrstva za zdravje Italije današnje tekme "Liga brez mej/Transfrontaliero", odpovedane. 

Ti tekme so

5.3.2020 v Marianu med ekipama Mariano : Bilje

5.3.2020 v Fari D'Isonzo med ekipama ISM Gradisca : Brda

5.3.2020 v Novi Gorici med ekipama Gorica : UF Isontina

 

Buon giorno,

Con la presente siamo ad informarvi che le partite del Torneo Transfrontaliero, che si dovevano disputare oggi sono cancellate.

Le partite sono

5.3.2020 a Mariano tra le squadre di Mariano e Bilje

5.3.2020 a Fara D'Isonzo tra le squadre di ISM Gradisca e Brda

5.3.2020 a Nova Gorica tra le squadre Gorica e UF Isontina

Priporočila glede Korona virusa

05.03.2020

Liga brez meja/Transfrontaliero 2020

24.02.2020

Pozdravljeni,

Obveščamo vas, da je zaradi prepovedi organiziranja športnih prireditev v regiiji Friuli Venezia Giulia, tekmovanje "Liga brez mej/Transfrontaliero" zaustavljena do vključno 2.4.2020.

Glede nadaljevanja lige vas bomo sproti obveščali.

 

Buon giorno,

Con la presente siamo ad informarvi che il Torneo Transfrontaliero e sospeso fino a 02/04/2020 (http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/hp-new/in-evidenza/allegati/24022020_Ordinanza_FVG_ministro_salute.pdf)

Altre informazioni seguriano nei prossimi giorni.

 

Trenerski seminar B in C

10.01.2020

  PONOVNO  !!!!!!

 

  OBVESTILO o seminarju za  trenerske licence UEFA B in C  v Vipavi 26. januar 2020

 

     In DOKUMENTACIJA  za  VOLILNI ZBOR   DRUŠTVA za mandatno obdobje 2020 – 2025 !

      Zveza nogometnih trenerjev Slovenije in Društvo nogometnih trenerjev Nova Gorica

 

bosta organizirala seminar za pridobitev licence UEFA B in C za vodenje moštev za sezono 2020/21.

                                   Enodnevni seminar se bo pričel z akreditacijo

 

       v nedeljo, 26. JANUARJA  2020 ob 7.30 uri    

                                                        

          in se bo zaključil istega dne predvidoma ob 15.00 uri.

 

 

                                       Seminar bo v prostorih  :      ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE   v  VIPAVI.

 

OPOZORILO:

Prijava BO mogoča le preko 'Reigste' - aplikacije NZS - https://regista.nzs.si   do 17. Januarja  2020 !!!!

 

 

                                                                                     Predsednik DNT Nova Gorica

                                                                                                     Dušan Bezjak

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Voščilnica MNZ Nova Gorica

30.12.2019

                              

Dousposabljanje zaposleni trenerji

23.12.2019

Posredujem vam RAZPIS za Postojno in ostale termine (SPODAJ)

 

 

Spoštovani,

Pošiljam vam razpis za dousposabljanje Strokovni delavec 1, ki ga skupaj organizirata OKS – ZŠZ in NZS. V kolikor smatrate, da ga je potrebno poslati še komu iz vodstva DNT, mi prosim to sporočite.

 

Razpis je objavljen na strani http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi.   ZA ZAPOSLENE

 

Prijava je mogoča na spletni aplikaciji, ki jo najdeš na povezavi: http://prijave.olympic.si. Svetujem, da vse kandidate obvestiš, da se je potrebno v aplikacijo najprej registrirati, tako da predložiš kopijo osebnega dokumenta in potrdila o zaposlitvi, šele ob potrditvi skrbnika lahko nadaljujejo na prijavo dogodka, kjer bodo našli razpis in prijavo na do-usposabljanje 1. stopnje od NZS. Registracije in prijave so že mogoče.

 

 

Zadnji rok za registracijo je 17. 01. 2019 do 10:00. Zadnji rok za popolno prijavo na dogodek je 20. 01. 2020.

 

 

Lep pozdrav,

 

 

 

Posredujemo vam obvestilo g. Elsnerja okrog dousposabljanj.

Obveščamo vas, da bo NZS in OKS – ZŠZ organizirala naslednja dousposabljanja v letu 2019 in 2020:

 Do usposabljanje Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet/futsal / za trenerje v nazivu Trener C, Trener futsal C (17ur).

Postojna                            31.1. – 2.2. 2020;

Centralna Slovenija   v Ljubljani         10. – 12. 7.  2020.          

 

Do usposabljanje Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet/futsal / za trenerje v nazivu Strokovni delavec 1 (Trener UEFA B, Trener futsal UEFA B) (24ur).

Centralna Slovenija  v Ljubljani      20. – 23. 8. 2020.

 Zakaj morajo trenerji opraviti dousposabljanje?

Trenerjem v nazivu Trener C/Trener futsalC (v preteklosti 60 – 65 ur usposabljanja) velja obstoječa usposobljenost do 23.6.2020. V kolikor ne opravijo dousposabljanja, v temu

Nazivu ne bodo mogli več opravljati dela na terenu/Zakon o športu RS 2017/. Trenerji, ki želijo nadaljevati usposabljanje v naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet/futsal – Trener UEFA B, Trener futsal UEFA B, morajo imeti že naziv Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet/futsal. 

Trenerji v nazivu Trener UEFA B, Trener futsal UEFA B (v preteklosti 60 – 65 ur usposabljanja) imajo po zakonu avtomatično naziv Strokovni delavec 1 /Zakon o športu RS 2017/ S tem pa klub, ki kandidira s tem trenerjem dobi od lokalne skupnosti manjše dotacije za delovanje.

Vsi trenerji, ki se želijo vpisati na usposabljanje Trener UEFA A, morajo že imeti strokovni naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje - nogomet.

Kar pomeni, da so že opravili dousposabljanje za strokovni naziv Strokovni delavec 1 (po novem 80 ur usposabljanja) in Strokovni delavec 2 (po novem 100 ur usposabljanja).

Trenerji opravljajo dousposabljanja iz, z zakonom predpisanih vsebin, ki jih na usposabljanju niso poslušali in opravili.

 Vsa dousposabljanja so za trenerje brezplačna, saj potekajo v soorganizaciji z OKS – ZŠZ in ESS, mora pa biti 100% udeležba.

Vsi trenerji, ki se ne morejo prijaviti na dousposabljanje preko OKS – ZŠZ (prijavijo se lahko samo zaposleni), se prijavijo na dousposabljanje preko NZS (brezposelni, študenti, upokojenci ...)

Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila sem vam na voljo (brane.elsner@nzs.si). Tematiko sem vam pripravljen predstaviti tudi na vašem IO. Razpisi so v pripravi in ko bodo aktualni, vas bom o njih sproti obveščali

                                                                                    Predsednik DNT Nova Gorica

                                                                                                     Dušan Bezjak

 

Dousposabljanje trenerji, ki niso zaposleni (upokojenci, brezposelni, študenti….).

23.12.2019

Pozdravljeni,

Pošiljam vam razpis za dousposabljanje Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet/futsal, ki bo od 31.1 . – 2. 2. 2020 v Postojni, Kulturni dom - Gregorčičev drevored 2a, 6230 Postojna

Razpis je samo za kandidate, ki niso zaposleni (upokojenci, brezposelni, študenti….).

 

Prijavo in priloge pošljete na:

Nogometna zveza Slovenije

Predoslje 40A

4000 Kranj

Ali po E-pošti na

brane.elsner@nzs.si

 

Do usposabljanje je brezplačno, obvezna pa je 100% udeležba.

lp.

 

Zimski prestopni rok 2020

21.12.2019

Spoštovani,

 

obveščam vas, da so na spletni povezavi: https://www.nzs.si/Registracije objavljena navodila v zvezi z zimskim prestopnim rokom, ki jih pošiljamo tudi v priponki.

 

Vljudno vas prosimo, da si pred pričetkom prestopnega roka pozorno preberete navodila ter relevantna določila Pravilnika o registraciji in statusu igralcev (PRSI V5.0 z dne 19.06.2019, v priponki).

 

V zvezi s pogostimi vprašanji izpostavljamo:

 • Prestop v zimskem prestopnem roku je na podlagi določil 7. člena PRSI možen le z izpisnico.
 • Vprašanje nadomestil ob prestopih igralcev je urejeno v IX. poglavju PRSI (členi 40. - 49.), tozadevno pa vam v prilogi v vednost posredujemo še pravila, ki jih je v zvezi s prestopi in nadomestili potrdil Strokovni svet RS za šport na svoji 7. redni seji dne 02.10.2019.

LICENČNI seminar UEFA PRO, PRO in UEFA A Portorož 11 in 12 januar 2020

16.12.2019

 

 Obveščam vas o prihajajočem licenčnem seminarju

 

UEFA PRO, PRO in UEFA A  sobota 11. in nedeljo 12. januarja 2020 v PORTOROŽU.

 

Predsednik DNT Nova Gorica

          Dušan Bezjak

 

Bodite pozorni na rok prijave  20.12. 2019    !!!!!!!!!!!

                      IN ROK   PLAČILA   6. Januar 2020

Razpis dousposabljanje zaposleni trenerji

30.10.2019

Pošiljam vam razpis za dousposabljanje Strokovni delavec 1, ki ga kupaj organizirata OKS – ZŠZ in NZS. V kolikor smatrate, da ga je potrebno poslati še komu iz vodstva DNT, mi prosim to sporočite.

 

Razpis je objavljen na strani http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi.

 

Prijava je mogoča na spletni aplikaciji, ki jo najdeš na povezavi: http://prijave.olympic.si. Svetujem, da vse kandidate obvestiš, da se je potrebno v aplikacijo najprej registrirati, tako da predložiš kopijo osebnega dokumenta in potrdila o zaposlitvi, šele ob potrditvi skrbnika lahko nadaljujejo na prijavo dogodka, kjer bodo našli razpis in prijavo na do-usposabljanje 1. stopnje od NZS. Registracije in prijave so že mogoče.

 

 

Zadnji rok za registracijo je 17. 01. 2019 do 10:00. Zadnji rok za popolno prijavo na dogodek je 20. 01. 2020.

 

Dousposabljanje trenerji, ki niso zaposleni (upokojenci, brezposelni, študenti….).

30.10.2019

Pozdravljeni,

Pošiljam vam razpis za dousposabljanje Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet/futsal, ki bo od 31.1 . – 2. 2. 2020 v Postojni, Kulturni dom - Gregorčičev drevored 2a, 6230 Postojna

Razpis je samo za kandidate, ki niso zaposleni (upokojenci, brezposelni, študenti….).

 

Prijavo in priloge pošljete na:

Nogometna zveza Slovenije

Predoslje 40A

4000 Kranj

Ali po E-pošti na

brane.elsner@nzs.si

 

Do usposabljanje je brezplačno, obvezna pa je 100% udeležba.

Navodila virtualni klubi

09.09.2019

Vabilo za dopolnilni licenčni seminar ZNTS 2019

06.09.2019

 

Posredujem vam Vabilo za dopolnilni licenčni seminar ZNTS   2019

 

      Zveza nogometnih trenerjev Slovenije

 

Organizira dopolnilni licenčni seminar za pridobitev 20 točk pri zahtevi  LICENCE katero potrebujete za vodenje ekip v sezoni 2020/21.

                                    seminar se  prične

 

 

              Ponedeljek 9. September 2019 ob 17:00 uri

                                                    

                                                     in  bo zaključen istega dne predvidoma ob 18.30 uri.

 

                                       Seminar bo na igrišču   :     stadiona v Šiški, Ljubljana

 

OBVEZNO    UDELEŽBO PRIJAVI   v  REGISTI imate gesla:      lahko tudi v klubu kot za licence !!!!!

                                               ali SPOROČI  če je kaj nejasno

  na   MBT  041 791 842 ali po E – pošti: bezjakd@siol.net    do  30. avgusta 2019.

 

 

                                                                                     Predsednik DNT Nova Gorica

                                                                                                     Dušan Bezjak

Prvaki tekmovanj v TS 2018/19

17.06.2019

 

Prvak lige MNZ Nova Gorica za TS 2018/19 je postala ekipa Primorje Vipava. Vstop v Ligo U15 zahod ekipi žal ni uspel, saj je v kvalifikacijah za popolnitev lige izgubila proti ekipi Radomelj s skupnim rezultatom 5:2.

 Foto (Primož Brecelj)

Prvak 3.SNL Zahod za TS 2018/19 je postala ekipa Koper. V kvalifikacijah za vstop v 2.SNL je s skupnim rezultatom 8:0 premagala ekipo Grad. Fc Koper bo tako v TS 2019/2020 nastopal v 2.SNL.

                           Foto (Daniel Škerjanc)

Čestitamo!

 

Statistični pregled 3.snl Zahod TS 2018/19

04.06.2019

Statistični pregled MNZU15 TS 2018/19

04.06.2019

Redna letna Skupščina MNZ Nova Gorica

20.05.2019

Statut Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica v 22. členu določa, da skliče Skupščino MNZ predsednik MNZ Nova Gorica   na predlog IO MNZ najmanj 14 dni pred zasedanjem. Na podlagi določil 22. Člena Statuta MNZ je IO MNZ na 5. seji dne 18.04.2019 in 6. seji (korespodenčni) dne 06.05. 2019 sprejel sklep o predlogu sklica skupščine MNZ.

 

Na podlagi prvega odstavka 22. Člena Statuta MNZ je predsednik MNZ Nova Gorica Dušan Bezjak dne 08.05.2019 sprejel sklep o sklicu

 

redne letne skupščine,

ki bo v četrtek,  23. maja 2019 ob 18.00 uri v dvorani Območne obrtne zbornice Nova Gorica, Gradnikove brigade 6

 

in predlagal naslednji  dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine.
 2. Poročilo verifikacijske komisije.
 3. Potrditev zapisnika zadnje skupščine.
 4. Poročila o delu v letu 2018.
 5. Finančno poročilo in zaključni račun za leto 2018.
 6. Poročilo nadzornega odbora MNZ.
 7. Razprava na poročila in njihovo sprejetje.
 8. Program dela za leto 2019.
 9. Finančni načrt za leto 2019.
 10. Potrditev programa dela in finančnega plana za leto 2019.

 

 

 

 

Zmagovalci Turnirja narodov 2019

04.05.2019

 

V Gradisci (IT) je bila danes odigrana še zadnja tekma Turnirja narodov. 

 

V kategoriji starejši dečki U15 je reprezentacna Mehike z rezultatom 2 :1 ugnala reprezentanco Japonske. 

Reprezentanca Slovenije je osvojila končno 8. mesto.

V kategoriji ženke U17 je reprezentanca Japonske z rezltatom 6 : 5 premagala reprezentanco DLR Koreje.

Reprezentanca Italije je z rezultatom 3 : 1 premagala reprezentanco Slovenije, ki je na koncu osvojila 4. mesto.

V futsalu u19  je postala zmagovalec Reprezentanca Španije.

Slovenska Reprezentaca pa se je uvrstila na zadnje mesto.  

 

Čestitamo!

 

Več o rezultatih posameznih tekem Turnirja narodov si lahko preberete na http://www.torneodellenazioni.com/

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi vsem našim klubom. Kot soorganizatorji Turnirja narodov so v času od 27. 4. 2019 do 4. 5. 2019 uspešno organizirali kar 17-tekem. 

Zahvala gre tudi sodniški organizaciji MDNS Nova Gorica. Sodniške trojke so korektno odsodile vseh 17-tekem.

 

 

FINALNE TEKME - TURNIR NARODOV 2019

02.05.2019

SODNIKI - ŽENSKI TURNIR NARODOV 2019

01.05.2019

SODNIKI - TURNIR NARODOV 2019

01.05.2019

POLFINALNE TEKME

01.05.2019

FINALE - ŽENSKI TURNIR NARODOV

01.05.2019

Liga brez meja/Transfrontaliero 2019

29.04.2019

Na finalni tekmi Lige brez meja/Transfrontaliero 2019 sta se v Gradisci (it) med seboj pomerili ekipi Gradisce in Primorje Vipava. Slednja je 0 : 1 premagala nasprotno ekipo in osvojila prvo mesto. 

 

 

Čestitamo ND Primorju.

Turnir narodov

23.04.2019

Spoštovani!

Zaradi odpovedi NK Vipava od soorganizacije tekme, bo tekma dne 30.4.2019 odigrana v Vipolžah, tekma dne 4.5.2019 pa v Biljah. Prilagamo nov razpored.

Prilagamo tudi zapisnik in protokol. Po končani tekmi se izpolnjen zapisnik pošlje na:

cplnd.gorizia@figc.it

info@torneodellenazioni.com

luigi_7@libero.it

info@mnzgorica.si

Hkrati vas obveščamo, da je sponzor turnirja Bar Gol Nova Gorica. Ob tej priložnosti se jim zahvaljujemo za pomoč.

 

 

Vpis trenerjev v DNT Nova Gorica in pridobitev licence

19.04.2019

Spoštovani!

Trenerje, ki so uspešno opravili šolanje in pridobili naziv Trener C obveščamo, da se je potrebno, za pridobitev licence C, vpisati v DNT Nova Gorica. 

Za vpis v DNT Nova Gorica je potrebno pravilno izpolniti in podpisati priložena obrazca, ter priložiti kopijo osebnega dokumenta, osebno fotografijo, kopijo zaključenega šolanja, diplomo Trener C in potrdilo o plačani članarini.

S spoštovanjem.

 

Turnir narodov

17.04.2019

Na igriščih na področju Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica bo v času od 27. aprila do 4. maja 2019 potekal tradicionalni turnir imenovan “TURNIR NARODOV”. 

Turnir je namenjen reprezentancam mlajši dečkov U15 ter ženskim in futsal reprezentancam.   

Na turnirju namenejnim reprezentancam v kategoriji starejši dečku U15 bo nastopilo 16-držav. Razdeljene bodo v 4-skupine. Tekme skupin A in B se bodo odvijale na igriščih po Italiji, tekme skupine D na igriščih v Avstriji, tekme skupine C po na igriščih Goriške.

Na ženskem turnirju nastopilo 8- reprezentanc. Razdeljene bodo v 2-skupini. Tekme skupine B bomo gostili mi, tekme skupine A pa bodo odigrane v Italiji.

Turnir Futsal U18, na katerem bodo nastopala 4- reprezentance (tudi reprezentanca Slovenije) pa bo v celoti odigran v Italiji.

Na naših igriščih bomo na letošnjem Turnirju narodov gostili 17-tekem. Tekme bodo potekale na nogometnih igriščih klubov, ki sodijo pod okrilje MNZ Nova Gorica. Da bi si tekme v naših krajih ogleldalo čim večje število gledalcev prilagamo razporede tekem.

Ob tej priložnosti se klubom zahvaljujemo za soorganizacijo tekem.

Vabimo vas na finalno tekmo Lige brez meja/Transfronaliero med ekipama Primorje-Vipava in Gradisca, ki bo v soboto, 27. aprila 2019 ob 20.30 uri v Gradiški po prvi tekmi Turnirja narodov v kategoriji starejši dečki U15 med Italijo in Anglijo.

Vljudno vabljeni.

FINALE POKALA MNZ NOVA GORICA

03.04.2019

Spoštovani!

Obveščamo vas, da sta danes na sporedu dve finalni srečanji.
-Ob 14h se bodo pomerili mladinci ND Gorica in ND Bilje na umetni travi v Novi Gorici.
-Ob 17h članski ekipi NK Tolmin in NK Brda na glavnem igrišču v Novi Gorici.

Vljudno vabljeni!

Finale mladinskega in članskega pokala MNZ Nova Gorica TS 2018/19

03.04.2019
tn_PHOTO-2019-04-03-15-56-08
Zmagaovelec mladinskega pokala
ND GORICA
tn_DSC01629
Zmagovalec članskega pokala
NK BRDA

 

tn_PHOTO-2019-04-03-15-56-089
Sodniki in delegat tekme ml. pok.
tn_DSC01610
Sodniki in delegat tekme čl. pok.

 

Danes sta se v Športnem parku v Novi Gorici odvijali tekmi mladinskega in članskega pokala MNZ Nova Gorica v TS 2018/19. Ob tej priložnosti se zahvaljuejmo ND Gorica za organizacijo obeh tekem.

Na finalni tekmi mladinskega pokala sta se pomerili ekipi Bilj in Gorice. Slednja je z zmago 0:4 osvojila naslov mladinskega pokalnega prvaka MNZ Nova Gorica v TS 2018/19.

Na finalni tekmi članskega pokala sta se pomerili ekipi TKK Tolmin in Brda. Ekipa Brd je z rezultatom 0:2 premagala ekipo TKK Tolmin in osvojila naslov pokalnega prvaka MNZ Nova Gorica v TS 18/19.

Čestitamo zmagovalcema Pokala MNZ Nova Gorica 2018/19, ekipama Gorica in Brda.

 

Razpis dousposabljanje trenerjev

27.03.2019

razpis je objavljen na strani http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi.

 

Prijava bo mogoča na spletni aplikaciji, ki jo najdeš na povezavi: http://prijave.olympic.si. Svetujem, da vse kandidate obvestiš, da se je potrebno v aplikacijo najprej registrirati tako, da predložiš kopijo osebnega dokumenta in potrdila o zaposlitvi, šele ob potrditvi skrbnika lahko nadaljujejo na dogodke, kjer bodo našli razpis in prijavo na do-usposabljanje od NZS. Registracije so že mogoče.

 

 

Zadnji rok za registracijo je 24. 5. 2019 do 14:00. Zadnji rok za popolno prijavo na dogodek je 27. 5. 2019.

Razpored 4. krog MNZ U9 TS 18/19

26.03.2019

Obvestilo o opravljenem žrebu mladinski pokal NZS

07.03.2019

Dousposabljanje trenerjev

19.02.2019

Spoštovani,

 

obveščamo vas, da je na spletni strani http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisiobjavljen razpis za dousposabljanje za pridobitev strokovnega naziva Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet / futsal (po starem Trener C, Trener futsal C).

 

Izobraževanje bo potekalo v Ljubljani, na Fakulteti za šport od 15. – 17. marca 2019, v obsegu 17 ur.Dousposabljanje je obvezno za vse trenerje, ki imajo strokovni naziv Trener C in Trener futsal C, saj jim strokovni naziv poteče 20.6.2020.

 

Vsi, ki bodo želeli opravljati usposobljenost Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet / futsal (po starem Trener UEFA B IN Trener FUTSAL UEFA B) v letu 2019, morajo imeti opravljeno dousposabljanje. Na dousposabljanje se morajo prijaviti tudi vsi trenerji UEFA B in futsal UEFA B, ki bodo želeli pridobiti strokovni naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet / futsal, ali pa nadaljevati usposabljanje za strokovni nazivTrener UEFA A po letu 2020.

 

Vsi trenerji se morajo prijaviti preko spletne aplikacije preko povezave: http://prijave.olympic.si. V aplikacijo se je potrebno najprej registrirati in sicer tako, da predložite kopijo osebnega dokumenta in potrdilo o zaposlitvi, šele ob potrditvi skrbnika aplikacije pa lahko nadaljujete s prijavami na dogodke. Trenerji, ki se ne bodo mogli prijaviti preko spletne aplikacije (NEZAPOSLENI), se bodo lahko prijavili po 20.2.2019na NZS.

 

V letu 2019 sta načrtovana še dva razpisa za dousposabljanje in dva v letu 2020. Za dodatne informacije je na voljo g. Branko Elsner (brane.elsner@nzs.si).

 

Lep pozdrav,

 

Društva v javnem interesu

21.01.2019

Spoštovani,
Obveščamo vas, da morajo vsa društva, ki jim je bil priznan status društva v javnem interesu najkasneje do 31. 3. 2019  ministrstvu posredovati:
1. Izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg

2. Poročili o delu za leti 2017 in 2018

3. Program dela za leto 2019 in 2020


Društvom, ki bodo v roku izpolnile svoje obveznosti, bo ministrstvo izdalo nove odločbe o podelitvi statusa NEVLADNE ORGANIZACIJE V JAVNEM INTERESU.
Društvom, ki svojih obveznosti ne bodo izpolnile,  bo ministrstvo izdalo odločbo s katero BO ODVZELO STATUS DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU.

Vso pošto pošiljajte IZKLJUČNO na naslov: gp.mizs@gov.si

Dodatne informacije v zvezi s statusom organizacije  v javnem interesu na področju športa lahko najdete na http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/nevladne_organizacije_v_javnem_interesu_na_podrocju_sporta/

OBVESTILO o seminarju za trenerske licence UEFA B in C 2019

16.01.2019

 

  OBVESTILO o seminarju za  trenerske licence UEFA B in C  2019

 

 Zveza nogometnih trenerjev Slovenije in Društvo nogometnih trenerjev Nova Gorica

 

bosta organizirala seminar za pridobitev licence UEFA B in C za vodenje moštev za sezono 2019/20.

                                   Enodnevni seminar se bo pričel z akreditacijo 

                                 v nedeljo, 27. JANUARJA  2019 ob 7.30 uri    

                                                        

                              in se bo zaključil istega dne predvidoma ob 15.00 uri.

 

Seminar bo v prostorih  :      ŠKOFIJSKE GIMNAZIJE   v  VIPAVI.

 

OPOZORILO:

Prijava je mogoča le preko 'Reigste' - aplikacije NZS - https://regista.nzs.si   do 20. Januarja  2019 !!!!

 

 

                                                                                     Predsednik DNT Nova Gorica

                                                                                                     Dušan Bezjak

                                                                                                                                                                                                                                                         

Ta e-pošta je bila pregledana z Avast protivirusnim programom.
www.avast.com

Postani nogometni sodnik

08.01.2019

Medobčinsko društvo nogometnih sodnikov NOVA GORICA organizira tečaj za nogometne sodnike in sodnice 2.FEBRUARJA 2019 ob 10.00 uri v prostorih NK VIPAVA.

Za vse dodatne informacije in podrobnosti glede prijave nas pokliči na 041690187 (Borut) ali se prijavi preko e-maila; mdns.novagorica@gmail.com .

SREČNO 2019

31.12.2018

Obveščam vas o prihajajočem licenčnem seminarju

13.12.2018

 

PRO in A  sobota 12. in nedeljo 13. januarja 2019 v PORTOROŽU.

 

Bodite pozorni na rok prijave 24.12. 2018 !!!!!!!!!!!

IN ROK   PLAČILA   9. Januar 2019

 

 

Predsednik DNT Nova Gorica

       Dušan Bezjak

 

 

Hkrati vam posredujem OBVEZNOST  Vpisa v razvid strokovno usposobljenih delavcev !!!!

 

Razpored tekmovanja MNZ U9 3.krog

10.12.2018

Zaradi nezmožonsti igranja v Vipavi, smo ekipe, ki so bile predvidene za igranje na turnirju v Vipavi, prerazporedili na preostala tri prizorišča turnirjev.

 

3.krog – nedelja 16. 12. 2018 – 10:00

 

Kraj igranja: Renče

Igrajo: Brda črni, Brda rdeči, Oplast Kobarid, Primorje, Renče, Adria Renče

 

Kraj igranja: Bilje

Igrajo: Bilje, Vodice Šempas, Vipava, Hidria Tolmin, Hidria Tolmin črni

 

Kraj igranja: Nova Gorica

Igrajo: Gorica, Ledine, Idrija, DMN Gorica, Primorje črni

RAZPIS FUNDACIJE ZA ŠPORTNIKE ZA DODELITEV POMOČI - ŠTIPENDIJ ŠPORTNIKOM IZ SOCIA

27.11.2018

Vlogo za dodelitev pomoči Fundacije za športnike pošljete v pisni obliki s priporočeno pošiljko na naslov:


Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana
S pripisom: Razpis Fundacije za športnike


Rok za oddajo vloge je petek, 14.12.2018.

 

Za več informacij pišite na info@mnzgorica.si

Vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu

27.11.2018

V razvid se morajo vpisati vsi trenerji, če izpolnjujejo pogoje, določene za opravljanje strokovnega dela v športu in si želijo delati v športu (nogometu). 

POGOJI ZA OPRAVLJANJE STROKOVNEGA DELA V ŠPORTU

 1. Ustrezna strokovna izobrazba
 2. Ustrezna strokovna usposobljenost
 3. Vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu
 4. Izbris iz razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu

 

Vpis v ta razvid nima nobene povezave s tem ali ima trener odprt s.p., d.o.o. ali odločbo MIKZŠ o vpisu v razvid zasebnih športnih delavcev.  

Dobrodelnost IO MNZ Nova Gorica

12.11.2018

Člani Izvršnega odbora iz preteklega mandata MNZ Nova Gorica so se odločili, da se odpovedujejo sejnin v korist Bolnice Stara Gora v vrednosti 50€ po posameznem članu.

 

Na tej spletni strani poslušajte ponedeljkove novice dne 8.10.2018 od 4:56 naprej:

https://robin.si/index.php/zvocni-arhiv/lokalne-novice-za-gorisko

kjer je objavljenja donacija.

Postani sodnik ali sodnica v nogometu

16.08.2018

Razpored tekmovanja MNZ U9

12.08.2018

 

 

Razpored tekmovanja U7

12.08.2018

Menjava datuma turnirja v Vipolžah, neudeležba ekipe Vipava iz upravičenih razlogov.

Menjava ure turnirja v Novi Gorici.

Razpis za sekretarja MNZ Nova Gorica

28.07.2018

Medobčinska nogometna zveza Nova Gorica na podlagi 32. člena Statuta objavlja razpis za mesto sekretarja MNZ Nova Gorica.

Kandidati morajo izpolnjevati najmanj naslednje pogoje:

 • Najmanj 5. stopnja izobrazbe;
 • najmanj 3. leta delovnih izkušenj na enakem ali podobnem delovnem mestu;
 • poznavanje športne organiziranosti v mednarodnih in slovenskih okvirih;
 • izjava o nekaznovanosti.

Kandidati morajo vloge z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v razpisu, v pisni obliki vložiti najkasneje do petka, 10. avgusta 2018, do 12. ure.

Kot pravočasno prispele se bodo štele vloge,

 • ki bodo na sedež MNZ prispele najkasneje do petka, 10. avgusta 2018, do 12. ure po pošti na naslov MNZ Nova Gorica, Gradnikove brigade 47, Nova Gorica

Vloge morajo biti poslane oziroma oddane v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisano sledeče:

 • naslov MNZ NOVA GORICA (Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica),
 • pripis 'NE ODPIRAJ – RAZPIS GS'.

Sekretarja MNZ NOVA GORICA bo v skladu s Statutom MNZ Nova Gorica imenoval IO MNZ NOVA GORICA.

Volilna skupščina MNZ Nova Gorica

29.06.2018

Dne 28. 06. 2018 je bilo v Novi Gorici opravljeno glasovanje v organe MNZ Nova Gorica. za obdboje 2018 - 2022. Izvoljeni so bili sledeči kandidati:

Predsednik:  Dušan Bezjak

Podpredsednika: Marko Tribušon in Marko Mervič

Nadzorni odbor: Urša Jereb,  Barbara Kutin, Aleksandra Fortin

Arbitražni svet: Marko Štrukelj, Egidij Pavič, Peter Fabjan

 

Skupščina MNZ Nova Gorica je potrdila sestavo Izvršnega odbora za obdobje 2018 - 2022.

Dušan Bezjakpredsednik Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica

Marko Triubšon - podpredsednik Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica

Marko Mervič - podpredsednik Medobčinske nogometne zveze Nova Gorica

Hari Arčon - predsednik Nogometnega društva Gorica

Marjan Simčič - predsednik Nogometnega kluba Brda Dobrovo

Luka Simović - predsednik Nogometnega društva Bilje

Bojan Adžić - predsednik Nogometnega društva Primorje

Dominik Panič - predsednik Nogometnega kluba Vipava

Erik Kovic - predsednik Nogometnega društva Adria

Mitja Taljat  - predsednik Nogometnega kluba Tolmin

Boštjan Valič - predsednik Nogometnega društva Renče

Branko Velišček - predsednik Kluba malega nogometa Oplast Kobarid

Borut Kopač - predsednik Društva nogometnih sodnikov Nova Gorica

 

 Čestitamo!

Dopolnilni licenčni seminar

26.06.2018

Posredujem vam Vabilo za dopolnilni licenčni seminar    2018

 

    Zveza nogometnih trenerjev Slovenije in Društvo nogometnih trenerjev Nova Gorica

 

Organizirata dopolnilni licenčni seminar za pridobitev 10 točk pri zahtevi  LICENCE katero potrebujete za vodenje ekip v sezoni 2018/19.

                                    seminar se  prične

                     v sredo, 27. JUNIJA  2018 ob 18.00 uri                                                         

          in  bo zaključen istega dne predvidoma ob 19.30 uri.

 

Seminar bo na igrišču:      Nogometnega kluba Vipava v  VIPAVI.

 

OBVEZNO UDELEŽBO PRIJAVI  v  REGISTI dobili ste gesla

                                               ali SPOROČI :  

  na   MBT  041 791 842 ali po E – pošti: bezjakd@siol.net    do  25. junija 2018.

 

 

                                                                                     Predsednik DNT Nova Gorica

                                                                                                     Dušan Bezjak

Seznam kandidatur za volitve v organe MNZ Nova Gorica

15.06.2018

Spoštovani!

Priloženo pošiljamo zapisnik volilne komisije MNZ Nova Gorica in seznam kandidatov za volitve v organe MNZ Nova Gorica.

MNZ Nova Gorica

ND BILJE se seli v 2.SNL

04.06.2018

ND BILJE je v sezoni 2017/18 postal prvak 3.SNL Zahod.

Za zgodovinsko uvrstitev 2. SNL je člansko ekipo Vitanest Bilje oviral samo prvak 3.SNL Vzhod, ekipa Dravograd. ND Bilje je svojo premoč pokazalo tako na domači tekmi, kjer so slavili z rezultatom 2:1, kot tudi v gosteh, kjer je bila igra Biljencev boljša, rezultat pa neodločen 0:0. 

ND Bilje je tako zasluženo naredila korak višje in bo v TS 2017/18 nastopala v 2.SNL.

Čestitamo.

MNZ Nova Gorica 

 

Prvaki EPNL člani, mladinci, kadeti in MNZ liga U15

04.06.2018

V tekmovalni sezoni 2017/18, ki sodi pod okrilje MNZ Nova Gorica so v Enotni primorski nogometni ligi (EPNL) in v ligi U15 prvaki postali sledeči klubi:

FC KOPER (ekipa KOPER B) - EPNL člani

NK TABOR SEŽANA  (ekipa Tabor Sežana) - EPNL mladinci

NK JADRAN DEKANI (ekipa Jadran Dekani) - EPNL kadeti

ND PRIMORJE (ekipa Primorje - Vipava ) -  MNZ U15

 

Vsem ekipam in klubom čestitamo za osvojitev naslova v posamezni kategoriji.

 

MNZ Nova Gorica 

Volilna Skupščina MNZ Nova Gorica

25.05.2018

V A B I L O 

 

Spoštovani,

 

Na podlagi 1. odstavka 22. Člena Statuta MNZ Nova Gorica sklicujem

volilno Skupščino MNZ Nova Gorica,

ki bo v četrtek 28. junija 2018 ob 18.00 v dvorani Območne obrtne zbornice Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev Skupščine in imenovanje delovnih teles Skupščine
 2. Poročilo Verifikacijske komisije
 3. Potrditev zapisnika zadnje Skupščine MNZ Nova Gorica z dne 07.05.2018
 4. Razrešitev organov MNZ Nova Gorica
 5. VOLITVE predsednika, dveh podpredsednikov, članov Nadzornega odbora in članov Arbitražnega sveta
 6. Potrditev sestave članov Izvršnega odbora MNZ Nova Gorica (2. odstavek 26. Člena Statuta MNZ Nova Gorica)
 7. Predlogi in pobude

 

Športni pozdrav!

 

Predsednik MNZ Nova Gorica

Bezjak Dušan l.r.

Začasna menjava disciplinskega sodnika Mnz Nova Gorica

17.05.2018

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je disciplinski sodnik Mnz Nova Gorica g. Tomaž Sulič, s pisno izjavo dne 10.5.2018, odstopil od funkcije disciplinski sodnik Mnz Nova Gorica. 

Na podlagi sklepa Odbora za nujne zadeve z dne 17.5.2018 se za vršilca dolžnosti disciplinskega sodnika MNZ Nova Gorica imenuje Žerak Alojza in sicer do konca tekmovalne sezone 2017/18.

MNZ Nova Gorica

Začasna menjava vodje tekmovanja

10.05.2018

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je vodja tekmovanja Mnz Nova Gorica g. Otmar Komel, s pisno izjavo dne 8.5.2018, odstopil od funkcije vodja tekmovanja Mnz Nova Gorica. 

Na podlagi sklepa Odbora za nujne zadeve z dne 9.5.2018 se za vršilca dolžnosti vodje tekmovanja MNZ Nova Gorica imenuje Bezjak Dušana in sicer do konca tekmovalne sezone 2017/18.

Klube naprošamo, da pošiljajo spremembe na email:  info@mnzgorica.si

MNZ Nova Gorica

 

Redna letna skupščina MNZ Nova Gorica

10.05.2018

V ponedeljek,  7. 5. 2018 je bila Redna letna skupščina MNZ Nova Gorica. Skupščina MNZ Nova Gorica je sprejela nov Statut MNZ Nova Gorica, kateri je na novo uredil sestavo Izvršnega odbra in povečano udeležbo Društva nogometnih trenerjev Nova Gorica in Medobčinega društva nogometnih sodnikov Nova Gorica v izvršilnih organih MNZ Nova Gorica. Skupščina MNZ Nova Gorica je sprejela tudi Poslovnik o delu Skupščine MNZ Nova Gorica  Pravilnik o volitvah in razrešitvah organov MNZ Nova Gorica, Finančno poročilo za leto 2017 ter Plan dela in Finančni plan za leto 2018. V Finančnem poročilu za leto 2017 so bili na strani odhodkov izpostavljeni stroški uradnih oseb (sodniki, delegati, pokalne tekme), stroški sofinanciranja klubov in društev (sofinanciranje delovanja mladinskega pogona klubov in društov), stroški Turnirja narodov (organizacija tekem pod okriljem nogometnih klubov in društev) ter prevred. poslovni odhodki zaradi odpisov iz preteklih. V Planu dela in Finačnem planu za leto 2018 pa je bilo predvidena ohranitev sofinanciranja dejavnosti mlajših kategorij za klube in društva, ki so člani MNZ Nova Gorica, povečanje sofinanciranja organizacije tekem Turnirja narodov, preureditev prostorov MNZ Nova Gorica in arhiviranje dokumentacije MNZ Nova Gorica.

 

Razpored 4.kroga U7

30.04.2018

Spoštovani!

Objavljamo razpored za 4.krog tekmovanja u7. Delegirani klubi so svojo udeležbo potrdili.

Razpored 5.kroga U9

30.04.2018

Turnir narodov 2018

30.04.2018

Turnir narodov 2018 se zaključuje s finalnimi tekmami, ki so na sporedu jutri, 1. maja 2018.

Reprezentanca Slovenije se bo jutri ob 16 uri na igrišču v Gradiški (IT) pomerila z reprezentanco Portugalske za osvojitev Turnirja narodov 2018.

Zahvaljujemo se podpornikoma E3 d.o.o. in Gol baru.

 

 

Turnir narodov 2018

27.04.2018

 

Spoštovani!

Obveščamo vas, da so rezultati tekem objavljene na spletni Torneo delle nazioni  https://www.torneodellenazioni.com/dev/contest-2/

Zahvaljujemo se tudi pokroviteljema Turnirja narodov 2018 za vse tekme, ki se igrajo na območju Goriške.  

  

Redna letna skupščina MNZ Nova Gorica

23.04.2018

Liga brez meja/Torneo Transfrontaliero 2018

19.04.2018

 

V Ligi brez meja 2018 je sodelovalo 10-ekip od tega 5-slovenskih in 5- italijanskih.

Nastopali so ekipe Gorica U14, Gorica U15, Brda, Bilje, Primorje-Vipava, ISM Gradisca  U15, ISM Gradisca U14, Aris San Polo, UF Isontina in Pro Gorizia.

Med naštetimi ekipami sta se najbolje odrezali ekipi Gorice u15 in ISM Gradisca U15, ki sta v sredo, 18. 4. 2018 ob 18.00 uri na stadionu E.Bearzot v Gorizii (Italija) odigrali finalno tekmo.

Ekipa Gorice U15 je z rezultatom 2:0 osvojila zasluženo postala prvak Lige brez meja 2018

Čestitke ND GORICA.

19. MEDNARODNI TURNIR V NOGOMETU ZA "POKAL MESTA ILIRSKA BISTRICA

19.04.2018

Mladinski pokal MNZ Nova Gorica TS 2017/18

12.04.2018

 

V sredo, 11. 3. 2018 ob 20.00 uri sta se na igrišču z umetno travo v Novi Gorici med seboj pomerili ekipi Gorice in Brd. Ekipa Gorice je z rezultatom 3:0 osvojila pokal MNZ Nova Gorica. 

Čestitke mladinski ekipi ND GORICA.

Turnir narodov 2018 razpored starejši dečki U15

10.04.2018

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je prišlo pri razporedu Turnirja narodov starejši dečki u15 do spremembe nastopajočih in sicer bo namesto Libije nastopala reprezentanca Makedonije. 

Prišlo je tudi do spremembe ure igranja tekme med reprezentancama Slovenije in Mehike dne 25.04.2018 v Ajdovščini. Tekma se bo pričela ob 18.15

Turnir narodov 2018 razpored ženske U17

10.04.2018

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je prišlo do spremembe ure igranja tekme med reprezentancama Slovenije in Irana dne 26.04.2018 v Ajdovščini. Tekma se bo pričela ob 18.15

Turnir narodov 2018 razpored futsal U18

10.04.2018

Postani nogometni sodnik

10.04.2018

Razpored U9 4 krog dne 08.04.2018

03.04.2018

Spoštovani!

Zaradi odrejenega pouka v šolah se tekme U9 preložijo na nedeljo, 08.04.2018.

 

Članski pokal MNZ Nova Gorica

12.03.2018

 

 

V nedeljo, 4. 3. 2018 ob 13.30 uri sta se na glavnem igrišču v Vipolžah med seboj pomerili ekipi Brd in Bilj. Ekipa Bilj je z rezultatom 0:1 osvojila pokal MNZ Nova Gorica. 

Čestitke ND BILJE.

Dopolnitev vlog za registracijo igralcev

21.02.2018

Pozdravljeni,

 

obveščamo vas, da je dopolnitev vlog, ki so bile zavrnjene s strani Registracijske komisije NZS in imajo v sistemu Regista status »zavrnjeno klubu v urejanje«, možna do vključno 25.02.2018. Vloge, ki ne bodo urejene, bodo po omenjenem roku zavržene.

 

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo.

 

Lep pozdrav,

Razporedi tekmovanj pomlad 2017/18

31.01.2018

Spoštovani!

Obveščamo vas, da so na spletni strani MNZ Nova Gorica. V rubriki tekmovanja objavljeni razporedi tekmovanj za pomladni del sezone 2017/18.

Vabilo na inforamativni dan dekliškega nogometa

22.01.2018

Seminar DNT za trenerje z licencama B in C

12.01.2018

Zimski prestopni rok 2018

04.01.2018

Čestitka

27.12.2017

Tečaj za nove nogometne sodnike

18.12.2017

Razpis fundacije za športnike

21.11.2017

Razpored 3. kroga U7

07.11.2017

Razpored 3.kroga U9

30.10.2017

Razpored primorska mladinska liga 2017/18

19.10.2017

Razpored 2.kroga U7

13.10.2017

Razpored 2.kroga U9

03.10.2017

Skupščina MNZ Nova Gorica

02.10.2017

Razpored 1. kroga U7

19.09.2017

Razpored 1.kroga U9

19.09.2017

Navodila virtualni klub v programu Regista

17.08.2017

Prilozena so navodila za vnos virtualnega kluba (b ekipa) v program Regista. Klube, ki v tekmovanja U13 in U15 prijavljate dve ekipi, naprosamo, da prijavite drugo ekipo do ponedeljka, 21.08.2017.

Obvestilo o pokalniih tekmovanjih MNZ Nova Gorica za TS 2017/18

03.08.2017

Licence trenerji TS 2017/18

03.07.2017

Obveščamo vas o aktivnostih za pridobitev trenerskih LICENC (UEFA  PRO, PRO, UEFA A, UEFA Futsal B, Futsal C, UEFA B in trener C) za tekmovalno sezono 2017/18. Prilagamo zahtevek, ki ga je potrebno pravilno in popolno izpolniti, ter poslati kot spodaj navedeno.

Izpolnjen in podpisan zahtevek za licenco UEFA PRO,  PRO,  UEFA A,  UEFA Futsal B in Futsal C  pošljite na naslov:

ZVEZA NOGOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE, Predoslje 40 a / p.p. 130, 4000 Kranj

Izpolnjen in podpisan zahtevek za licenco za UEFA B in trener C pošljite na naslov:

DRUŠTVO NOGOMETNIH TRENERJEV Nova Gorica Bezjak Dušan, Gregorčičeva 8, 5220 Tolmin

 

Trenerji ste dolžni poravnati tudi članarino v DNTS Nova Gorica za leto 2017.

 

Bodite pozorni na rok plačila.

Članski pokal MNZ Nova Gorica

05.06.2017

V četrtek, 1. 6. 2017 ob 18.30 uri sta se na glavnem igrišču v Tolminu med seboj pomerili ekipi Tolmina in Brd. Ekipa Brd je z rezultatom 3:1 ponovno osvojila pokal MNZ Nova Gorica. 

Čestitke NK BRDA.

Mednarodni nogometni turnir narodov

18.05.2017

Obveščamo vas, da je predsednik Komisije za mednarodne zadeve MNZ, g. Tomaž Horvat, na današnji seji Sveta regij predstavil projekt Nogometni turnir narodov (priloga).

Zahvaljujemo se vsem županom občin goriške regije za izkazano 100-procentno podporo.

Liga brez meja/Torneo Transfrontaliero 2016_2017

04.05.2017

3. maja 2017 je v Gradisci (IT) odvijala finalna tekma lige Brez meja/Trofeo Transfrontaliero, kjer sta se med seboj pomerili ekipi Bilj in ISM Gradisca. Z rezultatom 1 : 3 je ekipa Bilj postala prvak lige Brez meja, v kategoriji starejših dečkov U15.

Iskrene čestitke ND Biljam.

Turnir narodov

02.05.2017

Nasa zenska reprezentanca je na turnirju narodov osvojila odlicno 7.mesto.  Starejsi decki u15 pa so na letosnjem turnirju razocarali, zasedli so zadnje mesto. Turnir narodov je  v obeh kategorijah osvojila reprezentanca ZDA, ki je v finalnih nastopih izlocila reprezentanco Anglije.

Pokal mesta Ilirska Bistrica

02.05.2017

FINALNE TEKME TURNIRJA NARODOV 01_05_2017

29.04.2017

Rusija : Malesija v Tolminu ob 11.00 uri

Hrvaska : Avstrija v Biljah ob 11.00 uri

Slovenija : ZAE v Mirnu ob 11.00 uri

 

Finalna tekma za prvo mesto

Anglija : ZDA v Gradisci ob 16.00 uri

 

Polfinalni nastopi turnir narodov u15

28.04.2017

Turnir narodov 27_04_2017

27.04.2017

Obvescamo vas, da je tekma med reprezentancama Slovenije in Rusije, zaradi razmocenega igrisca v Biljah,  prestavljena na igrisce z umetno travo v Ajdovscini.Tekma se pricne ob 17 uri.

 

Turnir narodov 28_04_2017

27.04.2017

Obvescamo vas, da bo tekma zensk u17 med reprezentancama ZDA in Velika Britanja, zaradi razmocenega igrisca v MIrnu, odigrana na igriscu z umetno travo v Novi Gorici ob 17 uri.

STATISTIKA TURNIRJA NARODOV Z DNE 26_4_2017

26.04.2017

NOGOMET BREZ MEJA 26_4_2017 OD 10.00 DO 15.00 URE, TRAVNIK PRED MESTNO OBČINO

24.04.2017

Zmagovalec pokala MNZ Nova Gorica 2016/17

13.04.2017

V sredo, 12. 4. 2017 ob 17.30 uri je bila v Biljah odigrana tekma za pokal MNZ Nova Gorica 2016/2017 v mladinski kategoriji. Med seboj sta se pomerili ekipi Gorice in Bilj. Slednja je v 55.minuti povedla z golom Milanka Peranovića. Rezultat se do zaključka tekme ni spremenil in ekipa Bilj je osvojila Pokal MNZ Nova Gorica 2016/2017 v mladisnki kategoriji.

Nogometnemu klubu Bilje čestitamo za pokalni naslov.

 

 

TURNIR NARODOV

11.04.2017

TURNIR NARODOV RAZPOREDI

11.04.2017

FINALE MLADINSKEGA POKALA 2016/2017

11.04.2017

V sredo, 12. aprila 2017 bo ob 17.30 uri na nogometnem igrišču v Biljah  

finalno srečanje mladinskega pokala za sezono 2016/2017 med ekipama Bilje in Gorica

ZAČASNA ZAMENJAVA SEKRETARJA

31.03.2017

3. krog Brez meja_Trofeo Transfrontaliero

14.03.2017

Priloženo je delegiranje 3. kroga Brez meja_Trofeo Transfrontaliero.

2. krog Brez meja_Trofeo Transfrontaliero

28.02.2017

1.3., 2.3. in 6.3.2017 so na sporedu tekme 2. kroga Brez meja / Trofeo Transfrontaliero.

Delegiranje je priloženo.

Člani MDNS Nova Gorica obiskali Smederevo

21.02.2017

Člani MDNS Nova Gorica so se med 10. in 12.02.2017 udeležili 18. tradicionalnega turnirja v malem nogometu v Smederevu v Srbiji.

Več v prilogi...

1. krog Brez meja_Trofeo Transfrontaliero

21.02.2017

 V sredo 22.02.2017 bodo odigrane tekme 1. kroga lige Brez meja_Trofeo Transfrontaliero.

Delegiranje priloženo.

Brez meja_Trofeo Transfrontaliero 2016/17

07.02.2017

V prejšnjem tednu je bila na sedežu CONI- ja v Gorici/Italija predstavljena letošnja liga Brez meja-Trofeo Transfrontaliero, ki je namenjena starejšim dečkom U15.

Nastopa po pet ekip iz področja MNZ Nova Gorica in pet ekip iz področja, ki ga pokriva FIGC Gorizia. Sistem tekmovanja ostaja enak. V rednem delu se najprej med seboj srečajo ekipe iz Slovenije in ekipe iz Italije. Konec aprila se odigrata še dve polfinalni tekmi (najboljši ekipi iz Slovenije med sabo in najboljši ekipi iz Italije med sabo). Finale je na sporedu 3. maja 2017 v Italiji v kraju finalista.

Opravljen je bil žreb in določen razpored, ki ga objavljamo.

Seminar trenerske licence B in C v Vipavi

09.01.2017

Zveza nogometnih trenerjev Slovenije in Društvo nogometnih trenerjev Nova Gorica organizirata seminar za pridobitev licence B in C za vodenje moštev za sezono 2017/18.

Enodnevni seminar se bo začel z akreditacijo v nedeljo, 29. januarja 2017 ob 7.30 v prostorih Škofijske gimnazije v Vipavi. Seminar se bo zaključil istega dne ob 15.00 uri.

Datum, ki ga ne smete prezreti je 19.01.2017 - rok prijave.

Prijavite se lahko na naslov: Bezjak Dušan, Gregorčičeva 8, 5220 Tolmin ali po e-pošti na bezjakd@siol.net.

Licenčni seminar PRO in A - Portorož 2017 - Gradivo

04.01.2017

Priloženo je gradivo za licenčni seminar 2017 v Portorožu.

Licenčni seminar PRO in A - Portorož 2017

14.12.2016

ZNTS razpisuje letni seminar PRO in A, ki bo 14. in 15. januarja 2017, v hotelu Bernardin v Portorožu.

Na seminar se prijavite najkasneje do 23.12.2016 in sicer na naslov, ki je naveden na priloženi Prijavnici.

Priložen je Razpis in Prijavnica.

Največji primorski malonogometni turnir

09.12.2016

Med 16. in 26. decembrom 2016 je na Škofijah razpisan največji primorski malonogometni turnir v praktično vseh kategorijah.

Podrobnosti preberite v priloženem razpisu.

 

 

Pravila malonogometnega turnirja na Škofijah

09.12.2016

Priložena so pravila malonogometnega turnirja na Škofijah.       

 

Turnir NAJMLAJŠIH CICIBANOV U-7 dne 22.10.2016 v Idriji

21.10.2016

Zaradi odpovedi nekaterih ekip se TURNIR NAJMLAJŠIH CICIBANOV U-7 v soboto, 22. oktobra 2016 organizira le v IDRIJI.

Na turnirju, ki se bo pričel ob 10.00 sodelujejo: IDRIJA CERKNO, LEDINE, VIPAVA, BILJE, PRIMORJE in ND GORICA.

3. krog turnirjev MLAJŠIH CICIBANOV MNZ U9

17.10.2016

soboto, 22. oktobra 2016 je na sporedu preloženi 3. krog turnirjev mlajših cicibanov MNZ U9. 

Razpored priložen.  

3. krog turnirjev NAJMLAJŠIH CICIBANOV MNZ U7

17.10.2016

soboto, 22. oktobra 2016 je na sporedu tudi 3. krog turnirjev najmlajših cicibanov MNZ U7.

 

Razpored priložen.

Festival nogometa v Vipavi

14.10.2016

V soboto, 8.10.2016 se je v Vipavi odvijal prestavljen Grassroots festival na katerega so bile vabljene ekipe U9 iz MNZ Nova Gorica ter NK Postojna kot gost iz sosednje zveze. Prireditev smo organizirali na štirih igriščih (4:4), kjer so se ekipe spontano mešale med seboj. Simulirali smo nogomet na ulici, saj so igralci igrali sami, brez navodil trenerjev. Trenerji so bili na drugi strani igrišča, kjer so skupno pomagali igralcem, ki niso bili v igri, pri raznih spretnostnih nalogah, ki so zajemale: vodenje, varanje, različne udarce na vrata, vollej udarec in nogometni tenis. 

3. krog turnirjev MLAJŠIH CICIBANOV MNZ U9

10.10.2016

Turnirji MNZ U9 predvideni za soboto, 15. oktobra 2016 se zaradi napovedanega slabega vremena ODPOVEJO in prenesejo na 22.10.2016

 

2. krog turnirjev NAJMLAJŠIH CICIBANOV MNZ U7

30.09.2016

       

soboto, 8. OKTOBRA 2016 je na sporedu 2. krog turnirjev MNZ U-7 v Biljah in Vipavi.

Razpored priložen.

2. krog turnirjev MNZ U9

27.09.2016

soboto, 1. oktobra 2016 je na sporedu 2. krog turnirjev MNZ U-9.

 

Razpored priložen.

Gorica futsal klub pokalni zmagovalec

23.09.2016

Gorica futsal klub je premagal ekipo Kix Ajdovščina z rezultatom 3:1 (0:0) in tako postal pokalni zmagovalec MNZ Nova Gorica v futsalu.

Čestitamo.

Zapisnik tekme priložen.   

Turnirji MNZ U9 in MNZ U7

22.09.2016

V soboto, 24. septembra 2016 začnejo z nastopi tudi mlajši (U9) in najmlajši cicibani (U7) na turnirjih v Mirnu, Ajdovščini, Vipolžah, Idriji in Šempasu.

Razpored turnirjev priložen.

Finale pokala MNZ Nova Gorica v futsalu

20.09.2016

V petek, 23. septembra 2016 bo ob 20.30 v Športni dvorani Balon finalna tekma pokalnega tekmovanja MNZ v futsalu.

Med sabo se bosta pomerili ekipi GORICA FUTSAL KLUB in KIX AJDOVŠČINA.

 

Festival nogometa v Vipavi v nedeljo 18.09.2016 ODPOVEDAN

16.09.2016

   

Zaradi slabega vremena in nič kaj obetavnih napovedi, se Festival nogometa v Vipavi, ki je bil napovedan za nedeljo, 18. septembra 2016, ODPOVEDUJE.

Nov datum festivala bo določen naknadno.

Izpopolnjevalni seminar v Vipavi - gradivo

30.08.2016

Priloženo je gradivo za izpopolnjevalni trenerski seminar v Vipavi, 1.09.2016.
       

 

Pokalno tekmovanje MNZ Nova Gorica 2016/17

18.08.2016

V četrtek, 11. avgusta 2016 je bilo opravljeno žrebanje pokalnega tekmovanja MNZ za člane in mladince za sezono 2016/17. Nasprotniki odigrajo med seboj po dve tekmi, le finalna tekma  se odigra ena sama na nevtralnem terenu. Podaljški niso predvideni, po potrebi se takoj izvajajo enajstmetrovke.

Razpored je priložen.     

Izpopolnjevalni seminar

17.08.2016

 V ČETRTEK, 1.09.2016 bo ob 18.00 na nogometnem igrišču v Vipavi dodatni izpopolnjevalni seminar "DNT Nova Gorica 2016". Vabilo je priloženo.

Poleg tega bi vas opozoril, da bo 12.09.2016 v Ljubljani še seminar ZNTS.

 

Obvezno se prijavite mbt: 041 791 842 in na bezjakd@siol.net.

   

EPNL člani

16.08.2016

V četrtek, 11. avgusta 2016 je bil v Novi Gorici sestanek s klubi, ki bodo nastopali v EPNL člani v sezoni 2016/17. V ligi bo tekmovalo osem ekip. Tekmovanje, ki bo trikrožno, se bo začelo drugi vikend v septembru.

Priložen razpored.

 

Festival nogometa v Biljah

01.07.2016

       

soboto, 18. junija 2016 je na nogometnih igriščih v Biljah potekal Festivalnogometa 2016. Na njem so se predstavile ekipe starejših in mlajših cicibanov(U11 in U9) iz klubov MNZ Nova Gorica. Vsega skupaj se je predstavilo skoraj 200 otrok.

Bil je to pravi praznik nogometa.     

REZULTATI TEKEM

Primorska članska liga 20/21
7. krog 17.10.20
Boreas Ajdovščina : Komen 1 : 1
Galeb Ankaran : Korte 0 : 5
Bistrc Irbis : Idrija 6 : 0
Košana : Renče 4 : 0